Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Η συγκέντρωση νιτρικών στο νερό του χωριούτελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2015

Η συγκέντρωση νιτρικών (NO3-) στο νερό του δικτύου της τοπικής κοινότητας Μουζακίου τα τελευταία χρόνια. Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει το ανώτατο αποδεκτό όριο σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/11072001)