Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣΩΠΑ(Αλφαβητικά)

(Καθηγητής: Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

(PhD-Ερευνήτρια: Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου)(Καθηγητής: Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου)